Trang Chủ

Văn phòng Công chứng Vạn Xuân (VANXUAN NOTARY) được thành lập dưới hình thức Công ty hợp danh theo Quyết định thành lập số 3029/QÐ-UBND của UBND TP Hà Nội và Giấy ÐKHÐ số 39/TP-ÐKHÐ của Sở Tư pháp TP Hà Nội cùng ngày 18/6/2009.
Các sáng lập viên của VANXUAN NOTARY là những công chứng viên có nhiều kinh nghiệm trong các giao dịch về bất động sản và hợp đồng kinh tế thương mại; cùng với đội ngũ cán bộ, chuyên viên nghiệp vụ  nhiệt tình và năng động.
VANXUAN NOTARY tự tin  mang tới cho khách hàng dịch vụ  công chứng chuyên nghiệp, đặc biệt đối với các Ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty bất động sản Việt Nam.

Tên Văn phòng: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VẠN XUÂN

Tên giao dịch: VAN XUAN NOTARY OFFICE

Tên viết tắt: VANXUAN NOTARY

Trụ sở chính: Số 48 Giang Văn Minh, Ba Ðình, Hà Nội

Ðiện thoại: (84.4) 37.22.55.66  Fax: (84.4) 37.22.73.10

Email: info@congchungvanxuan.com.vn

Website: http://www.congchungvanxuan.com.vn

http://www.congchungvanxuan.vn